پروژه ها

اهم پروژه ها با بانک تجارت:

 • طراحی فرایند و تهیه نرم افزار جهت مهاجرت نرم سیستم های موروثی به سیستم های مدرن
  • متمرکز سازی داده های فایلی مستقر در کلیه شعب و بروز رسانی لحظه ای
  • امکان اتصال سیستم های موروثی کوبول (بدون تغییر در برنامه ها) با پایگاه داده اوراکل متمرکز
  • امکان فراخوانی انواع سرویس توسط برنامه های کوبول
  • پایگاه داده متمرکز شعب (BDB) با بیش از چند ده میلیارد رکورد داده ای
 • طراحی و پیاده سازی انباره داده (Data Warehouse) برای پایگاه داده حجیم BDB
 • سنام (سامانه نمونه امضا متمرکز)
  • ثبت و تعریف نمونه امضا و شرایط برداشت
  • بررسی شرایط برداشت حساب بصورت هوشمند
 • طراحی و پیاده سازی Enterprise Service Bus
  • پاسخگویی مناسب به فراخوانی سرویس های متعدد در بیش از 2300 شعبه و باجه بانک تجارت
 • سامانه هوشمند اعلام و پیگیری اقساط معوق از طریق ارسال پیامک و اخطار کتبی
 • سیستم افتتاح حساب الکترونیک برای سرویس دهی به درگاه های بانک بمنظور افتتاح و ابطال حساب بصورت الکترونیک
 • سامانه هشدار هوشمند تسهیلات و تعهدات قبل از انتقال به سرفصل های مطالباتی
 • مشارکت در پیاده سازی پروژه آسان خرید
 • سامانه جامع گزارشات برخط تسهیلات و ضمانتنامه
 • تهیه فرایند های سامانه برون سپاری پیگیری مطالبات بانکی
 • سامانه مدیریت اسناد شعب (ژورنال)